Křížkování nefunguje jako kroužkování. Jaký je rozdíl?

Křížkování se děje pouze v komunálních volbách. Kroužkování však probíhá při parlamentních a všech dalších volbách. Největším rozdílem je způsob rozdávání a sčítání hlasů (křížků/kroužků).

V komunálních volbách, tedy při křížkování, se velice často stává, že voliči rozdávají křížky stejným způsobem jako kroužky v parlamentních volbách, což má za následek, že nevědomě dají hlasy kandidátům, které volit nechtěli.

Zjistit, jak správně křížkovat


Nejčastější omyly voličů v komunálních volbách při křížkování

Způsob sčítání hlasů v komunálních volbách není tak intuitivní, a proto se stává, že lidé rozdají křížky se záměrem podpořit jednoho kandidáta, ale ve skutečnosti dojde k opaku. Níže naleznete seznam nejčastějších mylných představ, se kterými jdou voliči k urnám.
 

Systém sčítání hlasů v komunálních volbách je stejný jako v parlamentních.

Systém sčítání hlasů je velice odlišný. V komunálních volbách, tedy při křížkování, hraje velkou roli, jak voliči rozdají veškeré křížky, které mají k dispozici. Podle toho se pak počítá váha jednotlivých hlasů, které primárně připadají jednotlivým stranám a pak teprve kandidátům. Nejpodstatnějším rozdílem od voleb do parlamentu je, že aby osoba umístěná v nižších částech kandidátky mohla vůbec přeskočit kandidáty umístěné výše, musí získat alespoň o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany.

V komunálních volbách primárně volím jednotlivce.

Není to tak. Vámi udělené křížky kandidátům jsou totiž primárně hlasy pro strany. O vítězství kandidátů primárně rozhoduje pořadí na kandidátce, až poté počet hlasů, protože aby osoba umístěná v nižších částech kandidátky mohla vůbec přeskočit kandidáty umístěné výše, musí získat alespoň o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany – což je ve větších městech velice nepravděpodobné. Podívejte se na náš návod, jak křížkovat ve vašem městě, níže.

Když dám křížky kandidátům, podpořím je tak!

Teoreticky ano, ale prakticky NE. Pokud dáte křížek kandidátovi, tento hlas se mu sice přičte, ale pokud tento kandidát nezíská alespoň o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany (což je ve větších městech velice nepravděpodobné) tento hlas je primárně pro stranu = tedy pro osoby, které jsou na prvních místech kandidátky. Podívejte se na náš návod, jak křížkovat ve vašem městě, níže.

Kandidáti s největším počtem hlasů vyhrávají volby

Nemusí tomu tak být. Primárně záleží na tom, za jakou stranu osoba kandidovala a sekundárně, na jakém pořadí na kandidátce byla umístěna. Čím výše na kandidátce, tím větší má osoba šanci se dostat do zastupitelstva. Pokud dáte křížek kandidátovi na 20. místě z 25 a tento kandidát nezíská více než 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, dáváte tak hlas straně a kandidátům na předních volitelných místech.

Když dám velký křížek straně a pak rozdám hlasy jednotlivým kandidátům ve stejné straně, podpořím je tak.

Nikoliv. Pokud udělím velký křížek straně, malé křížky pro jednotlivé kandidáty ve stejné straně se potom už nepočítají. Podívejte se na náš návod, jak křížkovat ve vašem městě, níže.

Když dám křížky jednotlivcům, vykřížkuji tak ty na prvních místech

Nikoliv. Je to vlastně úplně naopak, protože pokud rozdám křížky pár kandidátům ve stejné straně jako je osoba, kterou chci vykřížkovat a tyto kandidáti nezískají více než 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany (což je občas možné v malých a středních městech, ale velice nepravděpodobné ve velkých městech), tak dáváte hlas straně a kandidátům na předních volitelných místech – těm, které jste nechtěli.Návod, jak správně křížkovat v komunálních volbách

1. Vyberte, kde volíte

Velikost obce, ve které volíte, a počet kandidujících stran hrají důležitou roli při rozhodování, jak křížkovat. Čím více má vaše obce obyvatel a čím více kandiduje stran, tím nižší šance, si zvolit konkrétního kandidáta.

* Obec, kde máte trvalé bydliště


2. Vyberte si, koho chcete primárně volit

STRANU KANDIDÁTY STRANU A KANDIDÁTY ZÁROVEŇ NECHCI KONKRÉTNÍ OSOBU NECHCI STRANU